Zbior ciekawych artykułów

May 2, 2010

Portugalczycy domagają się lepszych płac

Filed under: Uncategorized — admin @ 8:42 am

W manifestacji uczestniczyło poniekąd 90 tys. osób niezadowolonych spośród rygoru budżetowego państwa.

86 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress