Zbior ciekawych artykułów

January 31, 2009

Jakie uzdolnienie musi wykonać mistrz aby odesłać pracownika?

Filed under: Uncategorized — @ 11:06 pm

Wypowiedzenie musi dysponować formę pisemną dodatkowo składać się podłoże zwolnienia pracownika.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress