Zbior ciekawych artykułów

November 28, 2008

Prezydent zawetował odrolnienie gruntów

Filed under: Uncategorized — @ 1:03 pm

Projekt komisji Przyjazne Kraj zakładał, iż odkąd przyszłego roku odrolnione będą wszystkie grunty w dużych miastach.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress