Zbior ciekawych artykułów

November 28, 2008

Bezrobocie w Polsce: 6,4 proc. Podług Eurostatu

Filed under: Uncategorized — @ 1:02 pm

Bezrobocie w naszym kraju jest niższe od chwili unijnej średniej.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress